สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

ไหว้พระสวดมนต์

เจริญภาวนา

ไหว้พระสวดมนต์

เจริญภาวนา

ราคา18 บาท
ISBN978-616-268-546-0
ขนาดสินค้า9.5 x 14.0  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์4  สี
จำนวนหน้า72  หน้า

รวมบทสวดอานิสงส์พุทธคุณ พาหุงมหากาฯ
ธัมมจักรฯ พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก และคาถาศักดิ์สิทธิ์

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
สมาทานศีล
ชุมนุมเทวดา
นอบน้อมพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สรรเสริญพระพุทธคุณ
สรรเสริญพระธรรมคุณ
สรรเสริญพระสังฆคุณ
ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
ชยปริตร (มหากา)
สัพพมงคลคาถา
โพชฌังคปริตร
อุณหิสสวิชยคาถา
อิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาชินบัญชร
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
คาถาบารมี ๓๐ ทัศ
เทวตาอุยโยชนคาถา
ทำสมาธิภาวนา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
คำกรวดน้ำย่อ
คำอธิษฐานจิต
คาถาเรียกเงิน
คาถามหาลาภ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาพระแม่กวนอิม
คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 30-40  รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

16 บาท

300 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

12 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่