สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

โพชฌังคปริตร

พุทธฤทธิ์ พิชิตโรค

โพชฌังคปริตร

พุทธฤทธิ์ พิชิตโรค

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-608-5
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

บทสวดมนต์โพชฌงค์
พร้อมคำสอนการสวดเพื่อรักษาโรค

สามสหาย สร้างสุข สลายทุกข์
เปิดใจให้ศรัทธา เพื่อรักษาโรคด้วยพุทธฤทธิ์
สมมติฐานโรคกับโหราศาสตร์
โรคกายไม่เท่าไร โรคใจหนักกว่า
วิธีปฏิบัติตนในยามเจ็บป่วย
ดูแลรักษาผู้ป่วยรวยบุญ
ทำไมเวลาป่วยไข้ ถึงให้สวดหรือฟังโพชฌังคปริตร
สวดมนต์รักษาโรคได้จริง
วิธีสวดโพชฌังคปริตรพิชิตโรค

บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทโพชฌังคปริตร
บทสัพพมงคลคาถา
ทำสมาธิ
การทำสมาธิมีผลต่อการรักษาโรคอย่างไร ?
แผ่เมตตา
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานจิตขอบุญบารมี
บทคำกล่าวอธิษฐานจิต

บูรณาการโพชฌงค์ ๗ กับการรักษาโรค
โพชฌงค์ในชีวิตประจำวัน
โพชฌงค์องค์ธรรมนำสู่โพธิญาณ
ส่งกำลังใจแก่ผู้ป่วยไข้ในท้ายเล่ม

ต่ำกว่า 100 เล่มๆ ละ 15 บ.

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

เพียงเล่มละ 10 บ.

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่