สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดพระปริตร

7 ตำนาน

สวดพระปริตร

7 ตำนาน

ขนาดสินค้า9 x 15 เซ็นติเมตร
ราคา12 บาท
กระดาษใช้พิมพ์อาร์ตมัน
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า20  หน้า

แผ่นพับสวดมนต์
พระปริตร 7 ตำนาน
คำแผ่เมตตา
และคำกรวดน้ำ

 1. คำบูชาพระรัตนตรัย
 2. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 3. บทไตรสรณคมน์
 4. ตำนานที่ 1 มงคลสูตร
 5. ตำนานที่ 2 รัตนสูตร (ย่อ)
 6. ตำนานที่ 3 กรณียเมตตสูตร
 7. ตำนานที่ 4 บทขันธปริตร
 8. ตำนานที่ 5 บทโมรปริตร
 9. ตำนานที่ 6 ธชัคคสูตร (ย่อ)
 10. ตำนานที่ 7 บทอาฏานาฏิยปริตร
 11. บทอังคุลิมาลปริตร
 12. บทโพชฌังคปริตร
 13. บทสัพพมงคลคาถา
 14. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 15. บทกรวดน้ำอุทิศบุญ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 12 บาท ✔มีค่าส่ง

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อเป็นสติ๊กเกอร์เท่านั้น ใส่ชื่อได้ 10 ชื่อ

100 เล่มๆ ละ

11 บาท

500 เล่มๆ ละ

10 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

9 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี