สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

แผ่นพับ

บทสวดมหาสมยสูตร

แผ่นพับ

บทสวดมหาสมยสูตร

ขนาดสินค้า9 x 20.5 เซ็นติเมตร
ราคา15 บาท
กระดาษใช้พิมพ์อาร์ตมัน
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า20  หน้า

แผ่นพับสวดมนต์ 
บทมหาสมยสูตร
และบทแผ่เมตตา

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทชุมนุมเทวดา
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
 • บทมหาสมยสูตร
 • บทอัญเชิญเทวดากลับ
 • บทสัพพมงคลคาถา
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทอุทิศและอธิษฐานบุญ
 • บทกรวดน้ำย่อ
 • คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อเป็นสติ๊กเกอร์เท่านั้น ใส่ชื่อได้ 10 ชื่อ

1-99 เล่มๆ ละ

15 บาท

100 เล่มๆ ละ

13 บาท

500 เล่มๆ ละ

12 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

11 บาท

5,000 เล่มๆ ละ

10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่