สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

แผ่นพับสวดมนต์

ทำวัตรเช้า-เย็น

แผ่นพับสวดมนต์

ทำวัตรเช้า-เย็น

ขนาดสินค้า9 x 20.5 เซ็นติเมตร
ราคา15 บาท
กระดาษใช้พิมพ์อาร์ตมัน
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า20  หน้า

แผ่นพับสวดมนต์ อาร์ตมันสวยงาม
ฉบับพกพา 
สวดเป็นประจำก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
เพิ่มบุญบารมี
ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณ
และเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

คำอุทิศและอธิษฐานบุญ

คำกรวดน้ำย่อ

หน้า 12 พิมพ์รายชื่อได้ 15 ชื่อ

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 10  รายชื่อ

1-99 เล่มๆ ละ

15 บาท

100 เล่มๆ ละ

13 บาท

500 เล่มๆ ละ

12 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

11 บาท

5,000 เล่มๆ ละ

10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่