สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

หนังสือสวดมนต์

หนังสือสวดมนต์

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-571-2
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอนประจำวัน
เช่น พาหุงมหากา, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร,
คาถาชินบัญชร  อุณหิสสวิชัยคาถา,
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก,
คาถามหาจักรพรรดิ มหาเมตตาใหญ่, 
คำอุทิศบุญ, คำขออโหสิกรรม,
คำกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

สารบัญหนังสือสวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
สมาทานศีล ๕
ชุมนุมเทวดา
นอบน้อมพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สรรเสริญพระพุทธคุณ
สรรเสริญพระธรรมคุณ
สรรเสริญพระสังฆคุณ
🏵ชัยมงคลคาถา (พาหุง)
🏵ชัยปริตร (มหากา)
🏵สัพพมงคลคาถา
🏵อิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
🏵อุณหิสสวิชัยคาถา
🏵โพชฌังคปริตร
🏵ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
🏵ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
🏵พระคาถาชินบัญชร
🏵บทมหาเมตตาใหญ่
🏵คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
🏵คาถาบารมี ๓๐ ทัศ
🏵พระคาถามหาจักรพรรดิ
๑. บทตั้งสัจอธิษฐาน
๒. บทบูชาพระ
๓. บทกราบพระ ๖ ครั้ง
๔. บทสมาทานศีล ๕
๕. บทอาราธนาพระ
๖. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
๗. บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
๘. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๙. บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
๑๐. คำอธิษฐานแผ่บุญ
๑๑. คำอธิษฐานรวมบุญ
🏵คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
🏵คาถาบูชาหลวงพ่อรวย
🏵คาถาเงินล้าน
🏵พระคาถายันทุน
เทวตาอุยโยชนคาถา
ทำสมาธิภาวนา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานอโหสิกรรม
กรวดน้ํำให้เจ้ากรรมนายเวร
กรวดน้ำย่อ
คำอธิษฐานจิต
พิธีขอขมากรรมบิดามารดา

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่