สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์แผ่เมตตา

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

สวดมนต์แผ่เมตตา

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-578-1
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

บทสวดมนต์ คาถามหาเมตตาใหญ่
คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาอาการวัตตสูตร

สารบัญ

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • บทไตรสรณคมน์
 • บทพระพุทธเจ้าชนะมาร
  • บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
  • บทพุทธชัยมงคลคาถา
  • บทชัยปริตร
  • บทสัพพมงคลคาถา
  • อิติปิโสเท่าอายุ +1
 • บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • บทมหาเมตตาใหญ่
 • พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • พระคาถาชินบัญชร
 • พระคาถาอาการวัตตสูตร
 • บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนบุญ
 • บทกรวดน้ำย่อ
 • บทอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่