สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์ประจำวัน

พุทธบารมี

สวดมนต์ประจำวัน

พุทธบารมี

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-598-9
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

บทสวดมนต์ประจำวัน
บทสวดพุทธบารมี
บารมี ๓๐ ทัศ
คำแผ่เมตตา
และคาถาศักดิ์สิทธิ์

ข้อปฏิบัติก่อนสวดมนต์
บทกราบพระรัตนตรัย (รุ่งเรืองไม่ตกต่ำ)
บทนมัสการพระพุทธเจ้า (อยู่ดีมีสุข)
บทไตรสรณคมน์ (ประกาศตนเป็นชาวพุทธ)
คำสมาทานศีล ๕ (เพิ่มพูนศีลบารมี ไม่มีเวร)
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (คุ้มครอง ๑๐๘)
บทพุทธชัยมงคลคาถา (มีชัยชนะในทุกเรื่อง)
บทชยปริตร (พบแต่เรื่องน่ายินดี)
บทสัพพมงคลคาถา (มีสิริมงคลทุกที่)
บทอิติปิโสเท่าอายุ+๑ (แก้ดวงร้ายให้กลายเป็นดี)
บทพุทธบารมี (ทำความดีทุกอย่างสำเร็จ)
บทบารมี ๓๐ ทัศ (วาสนาดี ไม่มีตกต่ำ)
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ) (มีเสน่ห์ คนและเทวดาเมตตา)
บทอภยปริตร (ขจัดเสนียดจัญไรเคราะห์ร้ายต่างๆ)
บทอุณหิสสวิชัย (ต่ออายุ ไม่ตายโหง)
พระคาถาชินบัญชร (คุ้มครองภัยให้มีสุขทุกสถาน)
คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ (ป้องกันอันตรายรอบทิศ)
คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (อานิสงส์ ๑๐๘ ประการ)
บทสวดมนต์สำหรับคนป่วย (รักษาและป้องกันโรค)
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๕. บทโพชฌังคปริตร
๖. บทสัพพมงคลคาถา
๗. คำอธิษฐานขออโหสิกรรม
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง (รักษาตนไม่มีเวรภัย)
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ (เป็นที่รักปราศจากศัตรู)
คำอุทิศส่วนกุศล (เพิ่มบุญบารมีที่มีให้มากขึ้น)
คำขอขมาถอนคำสาบาน อธิษฐาน สาปแช่ง
คาถาท้าวพญายมราช (แคล้วคลาดปลอดภัย)
บทอิติปิโส ๘ ทิศ (ยันต์เกราะเพชรคุ้มครองตน)
คาถามหาจักรพรรดิ (เจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรม)
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ป้องกันผีร้าย โชคลาภ ร่ำรวย)
คาถาเงินล้าน (มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ)
คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ (หายจากโรคภัยไข้เจ็บ)
บทสวดขอพรก่อนกินยา (ให้ยามีประสิทธิภาพ)
คาถาบูชาพระแม่ธรณี (อยู่เย็นเป็นสุข ค้าขายร่ำรวย)
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ (โชคลาภ เงินทอง)

ต่ำกว่า 100 เล่มๆ ละ 15 บ.

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

เพียงเล่มละ 10 บ.

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่