สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์บูชา

คาถาท้าวเวสสุวรรณ

สวดมนต์บูชา

คาถาท้าวเวสสุวรรณ

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-576-7
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

ประวัติความเป็นมา
ท่านท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔

สารบัญ

วัดต่างๆ ทำไมชอบสร้างรูปยักษ์ไว้
จตุโลกบาล
ตำนานที่มาพญายักษ์ใหญ่
ท้าวโลกบาลทั้ง ๔ ผู้มีจิตเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา
เวสสุวัณโณ มหาราชา
มีประวัติที่มาเป็นอย่างไรกัน ?
ท้าวเวสสุวรรณ
ทำไมจึงมีหลายนาม
ทำอย่างไรถึงมีโอกาส
ไปเกิดในสวรรค์
บูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณผิดหลักการ
พุทธศาสนาหรือไม่ ?
มองรูปกายแล้วใช้สื่อให้ถึงธรรม
เคล็ดบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผล
อามิสบูชาที่ใช้สักการะท้าวเวสสุวรรณ
บทสวดมนต์
– บูชาพระรัตนตรัย
– กราบพระรัตนตรัย
– บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
– นอบน้อมพระพุทธเจ้า
– ไตรสรณคมน์
– สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
– คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
– คาถาบูชาท้าวธตรฐ
– คาถาบูชาท้าววิรุฬหก
– คาถาบูชาท้าววิรูปักษ์
– คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
– คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป
– คาถาท่านท้าวเวสสุวรรณ
– คาถาหัวใจบารมี ๓๐ ทัศ
– คาถาพญายม
– คาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ
– คาถาเงินล้าน
– คาถามหาจักรพรรดิ
– เทวตาอุยโยชนคาถา
– สัพพมังคลคาถา
ทำสมาธิภาวนา
– แผ่เมตตาแก่ตนเอง
– แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– แผ่ส่วนกุศล
คำอธิษฐานจิต
สถานที่สักการบูชา
องค์ท้าวเวสสุวรรณ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี