สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์นักเรียน

ระดับอนุบาล ประถม มัธยม

สวดมนต์นักเรียน

ระดับอนุบาล ประถม มัธยม

ราคา12 บาท
ISBN978-616-268-588-0
ขนาดสินค้า9.5 x 14.0  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

สวดมนต์นักเรียน ฉบับเล็ก พกพาง่าย
รวบรวมบทสวดได้ครบถ้วน
และศาสนพิธีที่ควรรู้
พร้อมบทสวดก่อนนอนที่บ้านสำหรับเด็กนักเรียน

สวดมนต์
บทสวดมนต์ประจำวัน 
บทสวดมนต์หมู่ 
บทสวดมนต์วันไหว้ครู 
บทสวดมนต์หมู่ก่อนนอน 
บทสวดมนต์คนเดียวก่อนนอน 
บทสวดมนต์สำหรับเด็กอนุบาล 
บทกราบพระ ๕ ครั้ง 

ศาสนพิธีทั่วไป
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง 
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
คำอาราธนาศีล ๕ (ขอศีล) 
คำสมาทานศีล ๕ (รับศีล) 
คำบูชาพระรัตนตรัย 
คำถวายข้าวพระพุทธ 
คำลาข้าวพระพุทธ 
คำถวายสังฆทาน (สามัญ) 
คำอาราธนาธรรม 
คำอาราธนาพระปริตร 
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
วิธีกรวดน้ำอุทิศบุญ 

เพลงดีสำหรับเด็ก
เพลงบูชาผู้มีพระคุณ 
เพลงชาติไทย 
เพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงสดุดีจอมราชา 
เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี 

หลักการอ่านภาษาบาลี 
คำสำหรับฝึกหัดอ่าน 

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 12 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 20-30  รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

10 บาท

500 เล่มๆ ละ

9 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

8 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่