สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์ข้ามปี

ละชั่ว ทำดี จิตผ่องใส

สวดมนต์ข้ามปี

ละชั่ว ทำดี จิตผ่องใส

ราคา24 บาท
ISBN978-616-268-589-7
ขนาดสินค้า14.5 x 21.0  เซ็นติเมตร (A5)
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า80  หน้า

รวมบทสวดมนต์ข้ามปี
ทำวัตรเช้า-เย็น สวดพระปริตร 7 ตำนาน
คาถาชินบัญชร มหาเมตตาใหญ่
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก อิสวาสุ พาหุง มหากา
อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร รับพรปีใหม่ 

สารบัญ

ภาค ๑ ทำวัตร
บททำวัตรเช้า
บททำวัตรเย็น
ภาค ๒ สวดมนต์ข้ามปี
(เกริ่นนำ)
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
บทชุมนุมเทวดา
พระปริตรกำจัดทุกข์
(สวดขจัดสิ่งร้ายให้หมดไปกับปีเก่า)
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทอภยปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
บทรัตนโอสถ
บทอุณหิสสวิชัย
บทโพชฌังคปริตร
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทมหาเมตตาใหญ่
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทบารมี ๓๐ ทัศ
คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
สวดอวยชัยให้พร
(สวดเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามในปีใหม่)
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากาฯ)
บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทสัพพมงคลคาถา
บทอิติปิโสเท่าอายุ+๑
สวดปิดท้าย
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอธิษฐานขออโหสิกรรม
คำแผ่ส่วนกุศล ขออโหสิกรรม
รับโชค
คำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
คำกรวดน้ำย่อ
คาถามหาจักรพรรดิ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 24 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

16 บาท

500 เล่มๆ ละ

15 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

14 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่