สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์

มหาเมตตาใหญ่

สวดมนต์

มหาเมตตาใหญ่

ราคา 25 บาท
ISBN 978-616-268-317-6
ขนาดสินค้า 18.5 x 26.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 32  หน้า

สวดมนต์บทนี้ เป็นบทสวดที่เทวดาใช้สวดประจำ ผู้ที่สวดบทมหาเมตตาใหญ่
จะได้รับการคุ้มครองจากเทวดาทั้งหลาย และ ยังสามารถช่วยลดกรรม
แก้ไขเวรกรรมอันเกิดจากความอาฆาต พยาบาท คิดปองร้าย
ต่อเวรกรรมกันระหว่างเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย

 • เพราะเหตุนี้ที่อยากให้สวด
 • มหาเมตตาใหญ่ มนต์เจริญใจของหมู่เทวดา
 • อานิสงส์การสวดมหาเมตตาใหญ่ ๑๑ ประการ
 • สวดมหาเมตตาใหญ่อย่างไรให้เกิดผล
 • ประสบการณ์จากผู้สวดจริง
 • วิธีสวดมหาเมตตาใหญ่
  ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
  ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  ๓. บทไตรสรณคมน์
  ๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
  ๕. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
  ๖. บทมหาเมตตาใหญ่
  ๗. บทอุทิศส่วนกุศล
  ๘. บทขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 25 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 30-40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

20 บาท

300 เล่มๆ ละ

19 บาท

500 เล่มๆ ละ

18 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

17 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่