สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

คาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

คาถามหาจักรพรรดิ

คาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ

คาถามหาจักรพรรดิ

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-561-3
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

ภาวนาด้วยความศรัทธาจริงจัง สม่ำเสมอ
สวดทุกวันติดต่อกัน 2 เดือน เห็นผล
บุญบังเกิด ลาภผลมีไม่ขาดสาย
ทำกิจอันใดมีความคล่องตัว
สำเร็จได้ดังใจหวัง

หนังสืออนุญาตจัดพิมพ์
ความเป็นมาพระคาถาเงินล้าน
เคล็ดลับสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผล
พลานุภาพพระคาถาเงินล้าน
บทกราบพระรัตนตรัย
คาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ
คำอธิษฐานจิตอุทิศบุญและอโหสิกรรม
พระคาถามหาจักรพรรดิ
พระคาถาสุนทรีวาณี 

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่