สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

กฎแห่งกรรม

วิธีใช้หนี้พ่อแม่

กฎแห่งกรรม

วิธีใช้หนี้พ่อแม่

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-559-0
ขนาดสินค้า9 x 16.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์4  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

บทพระธรรมเทศนา
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
อุทาหรณ์เรื่องกฎแห่งกรรม
และบทสวดมนต์ประจำวัน
บทแผ่เมตตา อุทิศบุญกุศล

กฎแห่งกรรม

เหนือฟ้ายังมีกฎแห่งกรรม
สิ่งนำาอันตรายสู่ชีวิต
น้อมจิตศรัทธา
ไม่มีคำาว่าดลบันดาล
สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม
คำากลางๆ ยังไม่บ่งชั่ว-ดี
ตัวบ่งชี้กรรม
มีเจตนาทำา กรรมจึงตามมา มีผลบุญบาป ถึงนับเป็นกรรม คิดชั่ว ทำาให้ตัวเสียหาย
ดูด้วยตาเนื้อถึงไม่เชื่อกรรม ดี-ชั่วอย่างไร? ใจเรารู้ดี
มีจิตสำานึกผิด ชีวิตหมดเวรกรรม กรรมชั่วแก้ได้ด้วยกรรมดี

วิธีใช้หนี้พ่อแม่

หนี้ที่ไม่มีวันสูญ
บุญคุณอันยิ่งใหญ่
วันเกิดเรา วันตายใคร
อย่าได้หลงลืมท่าน
วันกตัญญู
ต้นทุนอุ้มชูชีวิต
ตั้งจิตขออโหสิกรรม
วิธีทำาตอบอย่างเลิศ
พระผู้ประเสริฐกว่าใคร
พระอรหันต์ในบ้าน
คุณธรรมที่หนึ่งในโลกา
๑. เลี้ยงบิดรมารดาตอบแทนคุณ
๒. เกื้อหนุนช่วยท่านทำางาน
๓. ชื่อเสียงของวงศ์วานต้องรักษา
๔. ทำาตัวให้คู่ควรค่ารับมรดก
๕. ท่านลาจากโลกทำาบุญอุทิศให้ ยาอายุวัฒนะบำารุงใจพ่อแม่

อานิสงส์สวดพระพุทธคุณ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

สินค้าจัดรายการ หมดแล้วหมดเลย

100 เล่มๆ ละ

12 บาท

300 เล่มๆ ละ

11 บาท

500 เล่มๆ ละ

10 บาท

 

 

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่