สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

แผ่นพับ

สวดมนต์อิ่มบุญ

แผ่นพับ

สวดมนต์อิ่มบุญ

ขนาดสินค้า9 x 20.5 เซ็นติเมตร
ราคา15 บาท
กระดาษใช้พิมพ์อาร์ตมัน
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า20  หน้า

แผ่นพับสวดมนต์ อาร์ตมันสวยงาม
ฉบับพกพา 
สวดเป็นประจำก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
เพิ่มบุญบารมี
ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณ
และเจ้ากรรมนายเวร

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากา)
บทสัพพมงคลคาถา
อิติปิโสเท่าอายุ +1
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
บทอุณหิสสวิชัย
บทโพชฌังคปริตร
คาถาบูชาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถามหาจักรพรรดิ
คำกล่าวก่อนให้ทาน
คาถาเงินล้าน
บทมงคลจักรวาล ๘ ทิศ
คาถาบูชาแม่พระธรณี
คาถาบูชาแม่พระโพสพ
คาถาบูชาพระพิฆเนศ
บทสวดพระแม่กวนอิม
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อเป็นสติ๊กเกอร์เท่านั้น ใส่ชื่อได้ 10 ชื่อ

1-99 เล่มๆ ละ

15 บาท

100 เล่มๆ ละ

13 บาท

500 เล่มๆ ละ

12 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

11 บาท

5,000 เล่มๆ ละ

10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่