สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

แผ่นพับ

สวดมนต์สงบเย็น

แผ่นพับ

สวดมนต์สงบเย็น

ขนาดสินค้า9 x 20.5 เซ็นติเมตร
ราคา12 บาท
กระดาษใช้พิมพ์อาร์ตมัน
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า20  หน้า

แผ่นพับสวดมนต์ อาร์ตมันสวยงาม
ฉบับพกพา 
สวดเป็นประจำก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
เพิ่มบุญบารมี
ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณ
และเจ้ากรรมนายเวร

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย
 • บทไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิโส)
 • บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • บทชัยปริตร (มหากาฯ)
 • บทอิติปิโส เท่าอายุ+1
 • บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คำกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • บทพระคาถาชินบัญชร
 • บทพระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
 • บทโพชฌังคปริตร
 • บทรัตนโอสถ (สักกัตวา)
 • บทคาถาพระแม่กวนอิม
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทกรวดน้ำย่อ

หน้าสุดท้ายพิมพ์รายชื่อได้ 15 ชื่อ

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 15  รายชื่อ

1-99 เล่มๆ ละ

12 บาท

100 เล่มๆ ละ

10 บาท

500 เล่มๆ ละ

9 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

8 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

7 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี