สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

แผ่นพับสวดมนต์

รตนสูตร

แผ่นพับสวดมนต์

รตนสูตร

ขนาดสินค้า9.3 x 16.9 เซ็นติเมตร
ราคา7 บาท
กระดาษใช้พิมพ์การ์ดเหลือง
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า8  หน้า

รตนปริตร บทสวดที่พระพุทธเจ้า
ประทานให้พระอานนท์สวดทำน้ำมนต์
ประพรมเมืองเวสาลี ในยุคเกิดโรคระบาด

รตนสูตร

บทกราบพระรัตนตรัย

บทไตรสรณคมน์

บทรตนสูตร

บทสัพพมงคลคาถา

คำอธิษฐานขออโหสิกรรม

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 7 บาท ✔มีค่าส่ง

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อใส่ในแผ่น  ได้ 15 ชื่อ

1-99 เล่มๆ ละ

7 บาท

100 เล่มๆ ละ

6 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

5 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่