สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

แผ่นพับสวดมนต์

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง

แผ่นพับสวดมนต์

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง

ขนาดสินค้า9.3 x 16.5 เซ็นติเมตร
ราคา7 บาท
กระดาษใช้พิมพ์การ์ดเหลือง
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า8  หน้า

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ ๑๖ ปาง
พร้อมคุณสมบัติพิเศษ
และวิธีการบูชา

 1. ปางมหากุมารประทานพร
 2. ปางอโรคยา
 3. ปางโกญจเนศวร
 4. ปางตรีมุข คณปติ (ปางยืน)
 5. ปางถอดงาประทานพร
 6. ปางนาฏลีลา
 7. ปางนาฏราช
 8. ปางนิรมานกาย
 9. ปางเบญจเศียร
 10. ปางมหาโมทกะกุมาร
 11. ปางมหาดาบส
 12. ปางมหาสุรัสวดี
 13. ปางปัทมบงกช
 14. ปางยาตรา
 15. ปางศรีชูบา ดิษติ กานาปติ
 16. ปางเสวยสุข

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 7 บาท ✔มีค่าส่ง

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อใส่ในแผ่น  ได้ 15 ชื่อ

1-99 เล่มๆ ละ

7 บาท

100 เล่มๆ ละ

6 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

5 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่