สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

แผ่นพับสวดมนต์

ทำดี มีสุข สมปรารถนา

แผ่นพับสวดมนต์

ทำดี มีสุข สมปรารถนา

ขนาดสินค้า9 x 15 เซ็นติเมตร
ราคา10 บาท
กระดาษใช้พิมพ์อาร์ตมัน
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า20  หน้า

แผ่นพับสวดมนต์ อาร์ตมันสวยงาม
ฉบับพกพา 
สวดเป็นประจำก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
เพิ่มบุญบารมี
ปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณ
และเจ้ากรรมนายเวร

บทกราบพระรัตนตรัย 
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระรัตนตรัย
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
ชยปริตร
สัพพมงคลคาถา
อิติปิโส เท่าอายุ
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาไอ้ไข่
คาถาหัวใจพระสีวลี
คาถาสุนทรีวาณี
หน้า 12 พิมพ์รายชื่อได้ 10 ชื่อ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 10 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 10  รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

9 บาท

500 เล่มๆ ละ

8 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

7 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี