สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

ชัยมงคลคาถา พุทธบารมี

ชัยมงคลคาถา พุทธบารมี

ขนาดสินค้า9 x 15 เซ็นติเมตร
ราคา12 บาท
กระดาษใช้พิมพ์อาร์ตมัน
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า20  หน้า

แผ่นพับสวดมนต์
สรรเสริญพระรัตนตรัย
บทสวดคาถาศักดิ์สิทธ์และ
บทแผ่เมตตา

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง)
บทชยปริตร(มหากา)
สัพพมงคลคาถา
อิติปิโสเท่าอายุ+1
คาถาชินบัญชร
บทโพชฌังคปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
บทพุทธบารมี
พระคาถามหาจักรพรรดิ
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
ขอขมาอโหสิกรรมอธิษฐานบุญ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 12 บาท ✔มีค่าส่ง

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อเป็นสติ๊กเกอร์เท่านั้น ใส่ชื่อได้ 10 ชื่อ

100 เล่มๆ ละ

11 บาท

500 เล่มๆ ละ

10 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

9 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่