สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

แผ่นพับสวดมนต์

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

แผ่นพับสวดมนต์

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ขนาดสินค้า9.3 x 16.5 เซ็นติเมตร
ราคา7 บาท
กระดาษใช้พิมพ์การ์ดเหลือง
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า8  หน้า

คุ้มครองป้องกันภัย
จากภูตผีปีศาจ คุณไสย
ขอพรให้มีความสำเร็จ
ด้านการงาน การเงิน
ร่ำรวย มั่งคั่ง มั่นคง

  1. คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
  2. คาถาพญายม
  3. คาถาขอทรัพย์พญานาคราช
  4. คาถาบูชาพระราหู
  5. พระคาถาเงินล้าน
  6. พระคาถามหาจักรพรรดิ
  7. คาถาบูชาพระสุนทรีวาณี

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 7 บาท ✔มีค่าส่ง

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อใส่ในแผ่น  ได้ 15 ชื่อ

1-99 เล่มๆ ละ

7 บาท

100 เล่มๆ ละ

6 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

5 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่