สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

หนังสือสวดมนต์

พุทธานุภาพ

หนังสือสวดมนต์

พุทธานุภาพ

ราคา 20 บาท
ISBN 978-616-268-573-6
ขนาดสินค้า 14.5 x 21.0  เซ็นติเมตร (A5)
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า

รวมบทสวดพระปริตร ๗ ตำนาน พาหุงมหากา
พระคาถาชินบัญชร บทสวดสืบชะตา
บูชาดวง เสริมบารมี ธารณปริตร
คาถามหาจักรพรรดิ คาถาเงินล้าน
คาถาอาการวัตตสูตร

สารบัญ

คำบูชาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
คำอาราธนาพระปริตร
บทชุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสัมพุทเธ
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร
บทขันธปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทอังคุลิมาลปริตร
บทอภยปริตร
บทอุณหิสสวิชัย
คาถาเสริมบารมี
บทสวดพุทธคุณสืบชะตา
บทบูชาพระเคราะห์ทั้ง ๙
คาถาบูชาดวง
บทสวดไหว้เทพพระเคราะห์
คาถามงคลจักรวาล ๘ ทิศ
คาถาโพธิบาท
บทบารมี ๓๐ ทัศ
บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพุทธชัยมงคลคาถา
บทชยปริตร
บทมงคลจักรวาลน้อย
บทสัพพโรควิมุตโต
บทสัพพมงคลคาถา
พระคาถาชินบัญชร
บทธารณปริตร
พระคาถาอาการวัตตสูตร
พระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาหลวงพ่อรวย
คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
คาถาสุนทรีวาณี
คาถาหัวใจพระสีวลี
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำอธิษฐานบุญ
คำอธิษฐานอโหสิกรรม
คำกรวดน้ำให้ญาติผู้ล่วงลับ
และเจ้ากรรมนายเวร

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 20 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

18 บาท

300 เล่มๆ ละ

16 บาท

500 เล่มๆ ละ

15 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่