สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์

ให้โชคดีมีสุข

สวดมนต์

ให้โชคดีมีสุข

ราคา18 บาท
ISBN978-616-268-293-3
ขนาดสินค้า11.0 x 16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์4  สี
จำนวนหน้า72  หน้า

พระปริตรเสริมชะตา
ประจำวันเกิด
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทชุมนุมเทวดา
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล 5
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากาฯ)
บทสัพพมงคลคาถา
บทอิติปิโสเท่าอายุ + 1

บทสวดเสริมดวง
บทสวดคนเกิดวันอาทิตย์
บทสวดคนเกิดวันจันทร์
บทสวดคนเกิดวันอังคาร
บทสวดคนเกิดวันพุธกลางวัน
บทสวดคนเกิดวันพฤหัสบดี
บทสวดคนเกิดวันศุกร์
บทสวดคนเกิดวันเสาร์
บทสวดคนเกิดวันพุธกลางคืน
บทสวดผู้ไม่รู้วันเกิด

พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
บทบารมี 30 ทัศ

บทอัญเชิญเทวดากลับ
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
บทอุทิศและอธิษฐานบุญ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

16 บาท

300 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

12 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี