สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์

รักษาโรค

สวดมนต์

รักษาโรค

ราคา18 บาท
ISBN978-616-268-297-1
ขนาดสินค้า11.0 x 16.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์4  สี
จำนวนหน้า72  หน้า

โพฌังคปริตร คิริมานนทสูตร
อุณหิสสวิชัย
พุทธมนต์โอสถ สมาธิบำบัดโรค
และการล้างพิษในร่างกาย

อานิสงส์ของการสวดมนต์
กำลังใจ คือปัจจัยสำคัญในการรักษาโรค
สวดมนต์ทำให้หายโรคได้อย่างไร
ข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
คำสมาทานศีล ๕
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทโพชฌังคปริตร (รักษาโรค)
บทคิริมานนสูตร (รักษาโรค)
บทอุณหิสสวิชัย (ต่ออายุ)
บทพุทธมนต์โอสถ (กำจัดทุกข์ภัยโรคร้าย)
บทมงคลจักรวาลใหญ่ (เกิดความสุขสวัสดี)
บทสัพพมงคลคาถา (อวยชัยให้มีมงคล)
สมาธิบำบัดโรค
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
การอุทิศบุญแบบเจาะจง
บทขออโหสิกรรม
บทอธิษฐานบุญ
๔ เทคนิคในการล้างพิษในร่างกาย

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

16 บาท

300 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

12 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่