สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่

ฉบับพกพา

สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่

ฉบับพกพา

ราคา18 บาท
ISBN978-616-268-058-8
ขนาดสินค้า9.5 x 14.0  เซ็นติเมตร 
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์4  สี
จำนวนหน้า72  หน้า

สวดเมตตาใหญ่
แก้ปัญหาชีวิต ขจัดโรค
ขจัดเวรภัย แก้ไขกรรมเก่า
กลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี

สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ (ฉบับพกพา)

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

 • สวดมหาเมตตาใหญ่ แก้ไขปัญหาชีวิต
 • สวดมนต์ครบองค์ ๕ ปาฏิหาริย์เกิด
 • ลำดับการสวดมหาเมตตาใหญ่
 • รู้ก่อนกราบพระรัตนตรัย
  ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
 • รู้ก่อนสวด มีอะไรในนะโม
  ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 • ของดีในไตรสรณคมน์
  ๓. บทไตรสรณคมน์
 • สวดพุทธคุณแก้ร้ายกลายเป็นดี
  ๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
 • พระรัตนตรัยรวมลงในพระธรรม
  ๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
 • สังฆคุณ คุณความดีของพระสงฆ์
  ๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
 • แผ่เมตตา สร้างคุณค่าเชิงบวก
  ๗. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • เมตตาใหญ่มาจากไหน
  ๘. บทสวดมหาเมตตาใหญ่
 • อานิสงส์การสวดมหาเมตตาใหญ่
 • แผ่เมตตารอดจากภัยน้ำท่วม
 • แผ่เมตตาแบบไม่เจาะจง
 • แผ่เมตตาแบบเจาะจงผู้รับ
 • แผ่เมตตาแบบระบุทิศ
 • สวดเมตตาใหญ่หายจากโรค
 • สวดอย่างไรให้ได้อานิสงส์
 • มากแต่ซ้ำคำเดิม จับจุดได้ง่ายนิดเดียว
 • แผ่เมตตาบ่อยๆ ช่วยแก้ไขเวรกรรม
 • พ้นวิกฤตเพราะจิตเมตตา
 • แผ่ให้เขา แต่เราได้
 • นะ เมตตา คาถารักษาของ
 • สวดมนต์หมู่ พรั่งพรูพลานุภาพ
 • มหาเมตตาใหญ่ สวดได้ทุกโอกาส
 • แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ ๓๑ ภูมิ
 • “เมตตา” อยู่ไหน
 • อุทิศบุญให้คนเป็น เห็นผลทันตา
  ๙. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
 • อธิษฐานบุญปูทางสู่นิพพาน
  ๑๐. บทอธิษฐานบุญ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 30-40  รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

16 บาท

300 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

3,000 เล่มๆ ละ

12 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่