สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ทุกวัน

สวดมนต์ข้ามปี

ราคา16 บาท
ISBN978-616-268-618-4
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

พลิกร้ายกลายเป็นดี ให้โชคดีมีสุขตลอดไป

สำหรับสวดมนต์ประจำวัน สวดมนต์ข้ามปี

สารบัญ
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศิล
คำสมาทานศีล
บทขุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสัมพุทเธ
บทมงคลสูตร
บทรตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)
บทอภัยปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร (ย่อ)
บทโพชฌังคปริตร
บทรัตนโอสถ
บทอุณหิสสวิชัย
บทพุทธบารมี
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
บทบารมื ๓๐ ทัศ
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทพระพุทธเจ้าชนะมาร (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากา)
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
บทสัพพมงคลคาถา
ทำสมาธิก่อนแผ่เมตตา
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
คำอธิษฐานอโหลิกรรม
คำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร

1-99 เล่มๆ ละ

16 บาท

100 เล่มขึ้นไปเล่มละ

10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่