สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์ก่อนนอน

สวดมนต์ก่อนนอน

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-553-8
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

มีบทสวดมนต์ตอนเช้า
สวดมนต์รักษาโรค
วิธีสวดมนต์บรรเทากรรมทำแท้ง
บทสวดเจริญทรัพย์
เดินทางปลอดภัย
วิธีขอขมากรรมบิดามารดา

๙ บทสวดมนต์ตอนเช้า
(พาหุงมหากา, คาถาชินบัญชร)
๑๐ บทสวดมนต์ก่อนนอน
(ธัมมจักฯ, กรณียเมตตสูตร, อภยปริตร)
บทสวดมนต์สำหรับคนป่วย
(โพชฌังคปริตร)
บทสวดบรรเทากรรมทำแท้ง
(สักกัตวา)
บทสวดปรับภพภูมิแก่ดวงวิญญาณ 
(คาถามหาจักรพรรดิ)
บทสวดเจริญทรัพย์ เงินทองไม่ขาดมือ 
(คาถาเงินล้าน)
บทสวดคุ้มครองตนให้ปลอดภัย
(หัวใจโมรปริตร)
บทสวดสำหรับผู้ขับขี่รถ
(คาถาหลวงพ่อจรัญ)

บทสวดแก้ปัญหาที่หาทางออกไม่ได้
(คาถาชินบัญชร บทที่ ๓)
บทสวดสำหรับคนอยากเรียนเก่ง
(คาถาชินบัญชร บทที่ ๕)
บทสวดทำให้คนชื่นชอบ
(คาถาชินบัญชร บทที่ ๖)
บทสวดเสริมความสำเร็จด้านการพูด
(คาถาชินบัญชร บทที่ ๗)
บทสวดทำศัตรูให้เป็นมิตร
(คาถาชินบัญชร บทที่ ๘)

บทสวดเมื่อถูกผู้มีอำนาจรังแก
(พาหุงฯ บทที่ ๑)
บทสวดขับไล่ผี ป้องกันคุณไสย (พาหุงฯ บทที่ ๒)
บทสวดทำสัตว์ให้เชื่อง
(พาหุงฯ บทที่ ๓)
บทสวดป้องกันภัยจากโจร
(พาหุงฯ บทที่ ๔)
บทสวดให้คลอดลูกง่าย
(พาหุงฯ บทที่ ๕)
บทสวดแก้คนนินทา แก้คนใส่ความ
(พาหุงฯ บทที่ ๖)
บทสวดป้องกันอันตรายจากงู สัตว์มีพิษ
(พาหุงฯ บทที่ ๗)
บทสวดปราบคนพยศ ลูกเกเร
(พาหุงฯ บทที่ ๘)

บทสวดให้บุตรในท้องเป็นอภิชาตบุตร
(มงคลสูตร)
บทสวดขอลูกกับสมเด็จโตฯ
วิธีขอขมากรรมบิดามารดา

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่