สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

สวดมนต์วันพระก่อนนอน

สวดมนต์วันพระก่อนนอน

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-572-9
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า

บทสวดมนต์วันพระก่อนนอน
บทแผ่เมตตา
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
ขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวร

สารบัญ
บททำวัตรเย็น
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระธรรม
บทชมเชยและระลึกถึงคุณพระสงฆ์
บทชุมนุมเทวดา
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทพระพุทธเจ้าชนะมาร
๑. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๒. บทพุทธชัยมงคลคาถา
๓. บทชัยปริตร
๔. บทสัพพมงคลคาถา
๕. อิติปิโสเท่าอายุ+๑
บทสวดชนะโรค (โพชฌังคปริตร)
บทสวดชนะเคราะห์ (อภยปริตร)
บทสวดป้องกันภัยพิบัติ (รตนปริตร)
บทสวดป้องกันภัยจากอมนุษย์ (กรณียเมตตสูตร ย่อ)
บทสวดป้องกันภัยจากคนปองร้าย (โมรปริตร)
บทสวดป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษ (ขันธปริตร ย่อ)
บทสวดป้องกันอัคคีภัย (วัฏฏกปริตร)
บทสวดป้องกันการตายก่อนอายุขัย (อุณหิสสวิชัย)
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทสวดบารมี ๓๐ ทัศ
พระคาถาชินบัญชร
อัญเชิญเทวดากลับ
คำแผ่เมตตาให้ตนเอง
คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำแผ่ส่วนบุญ
คำกรวดน้ำย่อ
คำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
คำอุทิศบุญครอบจักรวาล
คำขออโหสิกรรมถอนคำสาบาน
คำอธิษฐานขอเบิกบุญ
คำขอขมาพระรัตนตรัย
พระคาถามหาจักรพรรดิ (เต็ม)
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาพญานาคศรีสุทโธ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

14 บาท

500 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่