สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

มหาเมตตาใหญ่

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

มหาเมตตาใหญ่

ราคา20 บาท
ISBN978-616-268-098-4
ขนาดสินค้า14.5 x 21.0  เซ็นติเมตร (A5)
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์4  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พร้อมคาถามหาเมตตาใหญ่ 
พาหุงมหากาฯ คาถาชินบัญชร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ประโยชน์ของการสวดมนต์
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(อิส๎วาสุ)
– บทพุทธชัยมงคลคาถา
– บทชัยปริตร(มหากาฯ)
– บทสัพพมงคลคาถา
– บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
ประวัติยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
– ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาชินบัญชร
คาถามหาเมตตาใหญ่
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ย่อ)
บทความท้ายเล่ม
 (คัดจากหนังสือ คำพ่อ คำแม่ โดยพระธรรมกิตติวงศ์)
– เพื่อนแท้
– คนที่รักเราจริง
– หกล้มต้องหกลุก
– แพ้ภัยตนเอง
– ความล้มเหลวที่แท้จริง
– ระวังคำหวาน
– รักษาคำพูด
– คิดก่อนพูด
– คุณของความลำบาก
– บ่อเกิดกำลังใจ
– คู่ต่อสู้ที่แท้จริง
การตั้งชื่อ
– ชื่อตัวอย่าง
บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 20 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 50-60  รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

18 บาท

300 เล่มๆ ละ

16 บาท

500 เล่มๆ ละ

15 บาท

1,000 เล่มๆ ละ

13 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี