สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

บทสวดพุทธคุณ

พุทธบารมี ๔ อสงไขย

บทสวดพุทธคุณ

พุทธบารมี ๔ อสงไขย

ราคา15 บาท
ISBN978-616-268-612-2
ขนาดสินค้า13.0 x  18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

รวมบทสวดพุทธคุณ ๓ พุทธคุณ ๙  พุทธคุณ ๕๖ พุทธคุณ ๑๐๐ บทสวดพุทธบารมี บารมี ๓๐ ทัศ พาหุงมหากาฯ คาถาชินบัญชร

พุทธคุณคืออุดมมงคลอันสูงสุด
อานุภาพของพุทธคุณ
รูปแบบการนำพระพุทธคุณมาประยุกต์ใช้
พุทธคุณที่ใช้ในบทสวดมนต์
บทสวดพุทธคุณ ๓
ประวัติความเป็นมา
การประยุกต์ใช้
บทสวดพุทธคุณ ๙
ประวัติความเป็นมา
การประยุกต์ใช้
บทสวดพุทธคุณ ๕๖
บทอิติปิโสรัตนมาลา ๕๖ คาถา
บทสวดพุทธคุณ ๑๐๐
มหาพุทธโถมนาการปาฐะ (พุทธคุณ ๑๐๐ บท)
บทสวดพุทธบารมี ๔ อสงไขย
บทพุทธบารมี
บทบารมี ๓๐ ทัศ
พระคาถาชินบัญชร
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
บทชยปริตร (มหากาฯ)

ต่ำกว่า 100 เล่มๆ ละ 15 บ.

100 เล่มขึ้นไป พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพ

เพียงเล่มละ 10 บ.

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่