สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง
เพียรเพื่อพุทธศาสน์

คาถามหาเมตตาใหญ่

แก้ไขเวรกรรม

คาถามหาเมตตาใหญ่

แก้ไขเวรกรรม

ราคา18 บาท
ISBN978-616-268-172-1
ขนาดสินค้า14.5 x 21.0  เซ็นติเมตร (A5)
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์2  สี
จำนวนหน้า48  หน้า

สวดมนต์เจริญภาวนา
แก้ปัญหาชีวิต ขจัดโรค
ขจัดเวรภัย แก้ไขกรรมเก่า
กลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี

เทวดาชวนสวดเมตตาใหญ่
สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ หายป่วยจากโรคหัวใจรั่ว
สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ แก้ไขปัญหาชีวิต
สวดมนต์จะได้ผลหรือไม่ อยู่ที่ตัวเรา
เมตตาใหญ่มีหลายแบบ หลายชื่อเรียก

ลำดับการสวดคาถามหาเมตตาใหญ่
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
ต้นกำเนิดของคาถามหาเมตตาใหญ่
๘. บทคาถามหาเมตตาใหญ่
อานิสงส์ของการเจริญคาถามหาเมตตาใหญ่
ประเภทของการแผ่เมตตา
การแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงผู้รับ
การแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้รับ

การแผ่เมตตาไปใน ๑๐ ทิศ
๑. แผ่ให้สัตว์ในทิศทั้ง ๑๐
๒. แผ่ให้ปาณชาติในทิศทั้ง ๑๐
๓. แผ่ให้ภูตในทิศทั้ง ๑๐
๔. แผ่ให้บุคคลในทิศทั้ง ๑๐
๕. แผ่ให้ผู้มีอัตภาพในทิศทั้ง ๑๐
๖. แผ่ให้เพศหญิงในทิศทั้ง ๑๐
๗. แผ่ให้เพศชายในทิศทั้ง ๑๐
๘. แผ่ให้ผู้เป็นพระอริยะในทิศทั้ง ๑๐
๙. แผ่ให้ผู้ที่ไม่ใช่พระอริยะในทิศทั้ง ๑๐
๑๐. แผ่ให้เทวดาในทิศทั้ง ๑๐
๑๑. แผ่ให้มนุษย์ในทิศทั้ง ๑๐
๑๒. แผ่ให้สัตว์วินิบาตในทิศทั้ง ๑๐

การอุทิศส่วนบุญแก่เจ้ากรรมนายเวร
๙. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
๑๐. บทขออโหสิกรรม และอธิษฐานบุญ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท  ✔มีค่าส่ง 

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40 รายชื่อ

100 เล่มๆ ละ

16 บาท

300 เล่มๆ ละ

15 บาท

500 เล่มๆ ละ

14 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรีให้ 1 ที่